Sąd Rejonowy w Oświęcimiu
bip.gov.pl
Ogłoszenie dot. Sygn. akt I Ns 684/18
Sygn. akt I Ns 684/18
 
P O S T A N O W I E N I E
 
                                                  Dnia 20 września 2018r.
 
Sąd Rejonowy w Oświęcimiu I Wydział Cywilny
w składzie :
Przewodniczący   SSR Mikołaj Karpow
po rozpoznaniu w dniu 20 września 2018r. w Oświęcimiu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku  Domu Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach
przy udziale Haliny Śnieguckiej i Urszuli Krajcarz
o złożenie do depozytu sądowego
 
 
postanawia
 
  1. zwolnić wnioskodawcę Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach od kosztów sądowych w niniejszej sprawie w całości,
  2. zezwolić wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 226,60 zł (dwieście dwadzieścia sześć złotych 60/100) należącej do Ryszarda Krajcarz, syna Mariana i Heleny, zmarłego w dniu 20 czerwca 2014r. w Bulowicach, z tym zastrzeżeniem, że wymienioną powyżej sumę pieniężną będzie można wydać jego spadkobiercom na ich wniosek po przedłożeniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.
  3. wezwać wszystkie osoby uprawnione tj. spadkobierców legitymujących się bądź postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku bądź aktem poświadczenia dziedziczenia po Ryszardzie Krajcarz urodzonym w dniu 2 kwietnia 1953r. w Nowym Dworze Gdańskim,  zmarłym w dniu 20 czerwca 2014r. w Bulowicach, ostatnio stale zamieszkałemu w Bulowicach, ul. Błogosławionej Faustyny 4, do niezwłocznego odbioru niżej wymienionego depozytu przechowywanego w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, w terminie najpóźniej 3 lat liczonych od dnia doręczenia niniejszego postanowienia lub w przypadku braku doręczenia wezwania od opublikowania niniejszego ogłoszenia,
 
 
 
Uzasadnienie
 
          Wnioskiem z dnia 4 września 2018r. wnioskodawca zwrócił się o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 226,60 zł, które to pieniądze stanowiły własność zmarłego Ryszarda Krajcarz, podopiecznego placówki. 
W postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego kognicja sądu na podstawie art. 693¹ k.p.c. jest ograniczona, gdyż nie podlega badaniu sądu prawdziwość twierdzeń wnioskodawcy zawartych we wniosku, lecz dokonuje się jedynie oceny, czy wedle przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest uzasadnione. Zgodnie z art. 6936 § 1 k.p.c. przyjmowane do depozytu sądowego pieniądze przechowuje się na rachunku depozytowym Ministra Finansów.
Ponieważ w rozpatrywanej sprawie wszelkie okoliczności wskazują, że złożenie do depozytu kwoty pieniężnej z uwagi na nieustalony dotychczas krąg spadkobierców jest uzasadnione, na podstawie art. 467 pkt 1 k.c. w zw. z art. 6931 k.p.c. orzeczono jak pkt 2 postanowienia.
Rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 1 i 3 nie jest zaskarżalne, zatem nie wymaga uzasadnienia (art. 357 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).
 
 
 
 
POUCZENIE
Od orzeczenia służy apelacja. Apelację wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie  w nieprzekraczalnym terminie dwutygodniowym.
Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.
 
W przypadku nieodebrania depozytu w terminie 3 lat od dnia doręczenia wezwania, lub w przypadku braku doręczenia wezwania od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja w postaci przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa, i z art. 8 w/w ustawy tj. że koszty przechowywania i sprzedaży depozytu oraz utrzymania go w należytym stanie, a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony, a depozyt może być wydany po uiszczeniu przez uprawnionego w/w kosztów.
 
W celu odbioru wymienionego depozytu, należy zgłosić się wraz z dokumentami tożsamości oraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do depozytu do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu  ul. Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim.
 
 
powrot
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2018-11-26
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2018-11-26 11:58
Modyfikacja Mateusz Rułka - Admin 2018-11-26 11:59
Ostatnio dodane
Aktualności
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2018-12-13
data dodania: 2018-12-12
data dodania: 2018-12-04
data dodania: 2018-11-26
Newsletter
Sąd Rejonowy w Oświęcimiuul. Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim tel. (33) 847-55-05 email: oa@oswiecim.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]