Sąd Rejonowy w Oświęcimiu
bip.gov.pl
Ogłoszenie dot. Sygn. akt I Ns 784/18
Sygn. akt I Ns 784/18
P O S T A N O W I E N I E
                                                  Dnia 26 października 2018r.
 
Sąd Rejonowy w Oświęcimiu I Wydział Cywilny
w składzie :
Przewodniczący  SSR Adam Szymeczko
po rozpoznaniu w dniu 26 października 2018r. w Oświęcimiu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Janiny Bieniek
o zezwolenie na złożenie do depozytu
 
 
postanawia
 
  1. zezwolić wnioskodawczyni Janinie Bieniek na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,60 zł (zero złotych 60/100) należnej Annie Treścińskiej, córce Franciszka i Elżbiety, na podstawie wpisu hipoteki umownej łącznej kaucyjnej w księdze wieczystej nr KR2E/00031275/5 Dział IV, która zostanie wydana na rzecz ww. osoby, względnie jej następów prawnych,
  2. wezwać wszystkie osoby uprawnione tj. Annę Treścińską, córkę Franciszka i Elżbiety, lub jej spadkobierców legitymujących się, bądź postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku, bądź aktem poświadczenia dziedziczenia po ww. osobie, do niezwłocznego odbioru wyżej wymienionego depozytu przechowywanego w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, w terminie najpóźniej 3 lat liczonych od dnia doręczenia niniejszego postanowienia lub w przypadku braku doręczenia wezwania, od opublikowania niniejszego ogłoszenia.
 
 
Uzasadnienie
 
          Wnioskodawczyni wniosła o przyjęcie do depozytu kwoty 0,60 zł jako świadczenia z tytułu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką umowną łączną kaucyjną na działce nr 2554/8 objętej księgą wieczystą nr KR2E/00031275/5 na kwotę 0,60 zł, o treści: „Obowiązek zakupienia ¾ części morga gruntu na rzecz małoletniej Anny Treścińskiej, córki Franciszka i Elżbiety”. Wnioskodawczyni podała, iż ww. nieruchomość nabyła przez zasiedzenie z dniem 3 lutego 2005r. na podstawie postanowienia z dnia 11 czerwca 2018r. sygn. akt I Ns 126/18, a nie jest w stanie ustalić adresu zamieszkania Anny Treścińskiej, córki Franciszka i Elżbiety, ani stwierdzić czy osoba ta żyje, a jeśli nie – czy posiada spadkobierców.
W postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego kognicja sądu na podstawie art. 693¹ k.p.c. jest ograniczona, gdyż nie podlega badaniu sądu prawdziwość twierdzeń wnioskodawcy zawartych we wniosku, lecz dokonuje się jedynie oceny, czy wedle przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest uzasadnione.
W rozpatrywanej sprawie wszelkie okoliczności wskazują, że złożenie przedmiotu do depozytu – z uwagi na brak dokładnych danych osoby, wobec której świadczenia ma być zrealizowane  – jest uzasadnione.
Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 693 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. orzeczono jak w punkcie pierwszym postanowienia.
Rozstrzygnięcie zawarte w punkcie drugim nie jest zaskarżalne, zatem nie wymaga uzasadnienia (art. 357 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).
 
 
 

Pouczenie o apelacji przysługującej na punktu 1 postanowienia:
Apelację wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie w nieprzekraczalnym terminie dwutygodniowym od doręczenia odpisu orzeczenia.
Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.
 
Pouczenie z art. 2 i art. 4 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów tj. iż,  w przypadku nieodebrania depozytu w terminie 3 lat od dnia doręczenia wezwanie lub  w przypadku braku doręczenia wezwania od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja w postaci przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa i z art.8 w/w ustawy tj. że koszty przechowywania i sprzedaży depozytu oraz utrzymania go w należytym stanie, a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony. Depozyt może być wydany po uiszczeniu przez uprawnionego w/w kosztów
 
Jednocześnie informuje, że w celu odbioru wymienionego depozytu, należy zgłosić się wraz z dokumentami tożsamości oraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do depozytu do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu  ul.  Rynek Główny 14 Sekretariat Wydziału  Cywilnego.
 
 
powrot
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2018-11-07
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2018-11-07 11:55
Ostatnio dodane
Aktualności
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2018-11-16
data dodania: 2018-11-16
data dodania: 2018-11-07
data dodania: 2018-11-07
data dodania: 2018-11-07
Newsletter
Sąd Rejonowy w Oświęcimiuul. Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim tel. (33) 847-55-05 email: oa@oswiecim.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]