TREŚC JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie dot. Sygn. akt I Ns 163/18
Sygn. I Ns 163/18
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Oświęcimiu ogłasza, że w dniu 20.02.2018 r. wpłynął złożony przez Ryszarda Wyrobka wykaz inwentarza spadku po Romanie Wyrobku  (PESEL34092014078), synu Franciszka i Bronisławy, zmarłym w dniu 27 lutego 2017 roku w Oświęcimiu i ostatnio stale zamieszkałym  w  Brzeszczach.
Sąd Rejonowy w Oświęcimiu poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, jak również, że spadkobiercy uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
 
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2018-03-22
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2018-03-22 11:40